Nieuwe F-gassenverordening en PFAS

F-gassenverordening; de eerste versie van deze Europese wet, met als doel het zo klein mogelijk houden van klimaatverandering als gevolg van F-gasuitstoot, werd van kracht in 2010. Na een herziening in 2013-2014 is de wet nu opnieuw herzien. De nieuwe verordening is sinds 11 maart 2024 van kracht in alle EU-lidstaten.

Flink snellere afschaling F-gassen quotum Wat betreft het F-gassenquotum zal er vergeleken met het huidige schema flink sneller worden afgeschaald. Vanaf 2050 mogen er  helemaal geen F-gassen meer worden geproduceerd of geïmporteerd in de EU (zie grafiek): het quotum is vanaf dan dus nul. In 2040 wordt opnieuw bekeken in hoeverre F-gassen nog nodig zijn. De toegekende quota voor F-gasproducenten en importeurs van F- gassen van buiten de EU moeten 3 euro per ton CO₂- equivalent betalen. Dit tarief wordt geïndexeerd aan de hand van de inflatie. De maatregelen zullen schaarste en prijs opdrijving van de F-gassen tot gevolg hebben.

Nieuwe afschaling F-gassen quota in Tonnen CO2-EQ t.o.v. 2015 ( in%)

Lagere GWP’s De toegestane GWP’s van koudemiddelen in apparaten en installaties die nieuw op de markt worden gebracht, worden snel lager. Hieronder staan productverboden vermeld. Ze gaan per 1 januari van het aangegeven jaar in en gelden alleen voor nieuwe installaties:

Overzicht verplichte lekdichtheid controle op basis van CO2eq. en/of HFO. Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn (let op blends!)

  1. Er mag geen uitbreiding van koudemiddel plaatsvinden. Dit betekent dat er niet mag worden bijgevuld als gevolg van aanpassingen aan het systeem.
  2. Er mag geen uitbreiding plaatvinden van koelcapaciteit. Alleen mogen bestaande componenten worden vervangen.

Er mag geen ander koudemiddel worden toegepast. Hiermee komt een eind aan de retrofit van installaties met een chemisch koudemiddel.

PFAS (Forever Chemicals) Wat verstaan we onder PFAS?

Verwachting eerste gebruiksbeperkingen van PFAS (dus ook voor koudemiddelen/koeltechniek) 1-1-2027.

Conclusie: Een complexe situatie voor de gebruiker, neem contact op met DTE voor een eerlijk en goed advies !