Biogas industrie

In de biogas industrie worden koelinstallaties ingezet voor het reinigen van biogas. Op verschillende lage temperaturen wordt de vervuiling uit het gas afgevangen. Hiermee wordt de kwaliteit uiteindelijk opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit.
DTE levert voor deze markt water-glycol koelers alsook directe expansiesystemen voor de extreem lage temperaturen in 1 of 2 traps-systemen.
Alles units zijn ondergebracht in RVS omkastingen wat de levensduur ten goede komt daar de lucht bij de meeste biogas installaties vrij agressief is. Desgewenst kunnen wij de inwendige delen van de koelmachine coaten.

Heeft u projecten in deze richting en wilt u vrijblijvend advies neem dan contact op met onze specialisten.